Bli medlem

Medlemsavgiften för 2018 är: 200kr/person alt. 300kr/familj.
BG: 754-2343 och Swishnummer:123 179 05 75
Välkommen till oss!

Styrelse 2018:

Sara D. Alvrud, ordförande
Susanne Thelin, vice ordf
Rickard Törnstråle, sekreterare
Åse Hagberg, kassör
Anna Törnstråle, suppleant

För mer information om föreningen, hör av dig till sara@escania.se