Bli medlem

Medlemsavgiften för 2022 är: 200kr/person alt. 300kr/familj.
BG: 754-2343 och Swishnummer:123 179 05 75
Välkommen till oss!

Styrelse 2021:

Belinda Jönsson, ordförande
Emelie Letskog, vice ordf
Sara D. Alvrud, sekreterare
Åse Hagberg, kassör
Eva Paulsen, suppleant

För mer information om föreningen, hör av dig till sara@escania.se